Tập nghiệm của phương trình 5x+1 + 6.5x - 3.5x-1 = 52 là:

A.

S = {0}

B.

S = {0 ; 1}

C.

S = {1}

D.

S = {5}

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có 5x+1 + 6.5x - 3.5x-1 = 52


Vậy tập nghiệm của phương trình 5x+1 + 6.5x - 3.5x-1 = 52 là S = {1}.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...