Tập nghiệm của phương trình |4x -3 | = (x + 1) |x - 1| là:

A.

{2 -  ; 2 + }

B.

{-2 - 2 ; -2 + 2}

C.

{2 -  ; 2 +  ; -2 - 2 ; -2 + 2}

D.

{2 -  ; 2 +  ; -2 + 2}

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...