Tập nghiệm của phương trình |4x -3 | = (x + 1) |x - 1| là:

A.

{2 -  ; 2 + }

B.

{-2 - 2 ; -2 + 2}

C.

{2 -  ; 2 +  ; -2 - 2 ; -2 + 2}

D.

{2 -  ; 2 +  ; -2 + 2}

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương trình đã cho tương đương với 3-4x=1-x2 nếu x344x-3=1-x2 nếu 34<x<14x-3=x2-1 nếu x1x2-4x+2=0 nếu x34x2+4x-4=0 nếu 34<x<1x2-4x+2=0 nếu x1

Vậy tập nghiệm phương trình là {2 -  ; 2 +  ; -2 + 2}

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...