Tập nghiệm của phương trình 4x – 3y = -1 được biểu diễn bằng đường thẳng

A.

y = - 4x - 1

B.

$\frac{4}{3}x+\frac{1}{3}$

C.

y = 4x + 1

D.

$\frac{4}{3}x-\frac{1}{3}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...