Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:

A.

[1 ; 4]

B.

[3 ; 4]

C.

(3 ; 4)

D.

(3 ; 4]

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điều kiện: x > 3.

Với điều kiện đó, hệ bất phương trình tương đương với:

Kết hợp với điều kiện x > 3, ta được nghiệm của hệ bất phương trình là 3 < x ≤ 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...