Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:

A.

[1 ; 4]

B.

[3 ; 4]

C.

(3 ; 4)

D.

(3 ; 4]

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...