Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:

A.

[1 ; 4]

B.

[3 ; 4]

C.

(3 ; 4)

D.

(3 ; 4]

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điều kiện: x > 3.

Với điều kiện đó, hệ bất phương trình tương đương với:

Kết hợp với điều kiện x > 3, ta được nghiệm của hệ bất phương trình là 3 < x ≤ 4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...