Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:

A.

(1 ; 2)

B.

(1 ; 2]

C.

(1 ; +∞)

D.

(2 ; +∞)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...