Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A.

[1 ; +∞)

B.

[0 ; +∞)

C.

(0 ; +∞)

D.

[-1 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(0 ; +∞)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...