Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A.

[-2 ; -1] ∪ [1 ; +∞)

B.

[-2 ; -1) ∪ [1 ; +∞)

C.

(-2 ; -1) ∪ [1 ; +∞)

D.

(-∞ ; -2] ∪ (-1 ; 1]

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...