Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A.

(0 ; )

B.

(0 ; ]

C.

(-∞ ; ]

D.

(-∞ ; ] ∪ (0 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: (0 ; ]

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...