Tập nghiệm của bất phương trình  là :

A.

B.

(1 ; +∞)

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điều kiện: x >  ; x ≠ 1

Bất phương trình này thỏa mãn với mọi x.

Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là  < x < 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...