Tập nghiệm của bất phương trình  là: 

A.

(-6 ; 1)

B.

(-∞ ; 2) ∪ (3 ; +∞)

C.

(2 ; 3)

D.

(-∞ ; -6) ∪ (1 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy tập nghiệm của bất phương trình  là (-∞ ; 2) ∪ (3 ; +∞).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...