Tập nghiệm của bất phương trình 64 - 4x ≥ 0 là:

A.

[3 ; +∞)

B.

(3 ; +∞)

C.

(-∞ ; 3)

D.

(-∞ ; 3]

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...