Tập nghiệm của bất phương trình 32.4x - 18.2x + 1 < 0 là:

A.

B.

(-5 ; -2)

C.

[-4 ; -1]

D.

(-4 ; -1)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đặt t = 2x (t > 0), ta được bất phương trình: 32t2 - 18t + 1 < 0.

Bất phương trình này có nghiệm .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (-4 ; -1).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...