Tập nghiệm của bất phương trình 27x + 12x ≤ 2. 8x là: 

A.

[0 ; +∞)

B.

(0 ; +∞)

C.

(-∞ ; 0]

D.

(-∞ ; 0)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...