Tập nghiệm của bất phương trình 1x - 2 + 3 > 3x + 5x - 2 là:

A.

(2 ; +∞)

B.

R \ {2}

C.

(-∞ ; 2)

D.

(-∞ ; 2]

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có:
1x - 2 + 3 > 3x + 5x - 2 ⇔ 1 + 3x - 6x - 2 > 3x + 5x - 2  -10x - 2 > 0
⇔ x - 2 < 0 ⇔ x < 2. Vậy x ∈ (-∞ ; 2)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...