Tập nghiệm của bất phương trình 16x < 3.4x + 4 là:

A.

(-1 ; 4)

B.

(-∞ ; 1)

C.

(0 ; 1)

D.

(1 ; +∞)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...