Tập hợp xác định của hàm số  là:

A.

B.

C.

[0 ; + ∞)

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 có nghĩa khi và chỉ khi x ≥ 0 và với x ≥ 0 thì 2x +  ≥ 0. Vậy D = [0 ; + ∞).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...