Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối?

A.

những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.

B.

những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.

C.

những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.

D.

những con cá sống trong cùng một cái hồ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...