Tập hợp những điểm M mà MA + kMB = kMC là:

A.

{A}

B.

{B}

C.

{C}

D.

Đường thẳng d đi qua A và song song với BC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: MA + kMB = kMC  MA = k(MC - MB)  MA = kBC

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...