Tập hợp các sinh vật nào dưới đây không được gọi là một quần thể?

A.

cọ ở Phú Thọ.

B.

đàn hải âu ở đảo Phú Quốc.

C.

bầy sói trong một khu rừng.

D.

cá trong hồ Tây.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...