Tập hợp các sinh vật nào dưới đây không được gọi là một quần thể?

A.

cọ ở Phú Thọ.

B.

đàn hải âu ở đảo Phú Quốc.

C.

bầy sói trong một khu rừng.

D.

cá trong hồ Tây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cá trong hồ Tây.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...