Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn img1 là:         

A.

Đường tròn tâm I(0;1), bán kính R=1.

B.

Đường tròn tâm img1, bán kính R=img2.  

C.

Đường Parabol có phương trình img1.

D.

Đường Parabol có phương trình img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đặt img1 và M(x;y) là điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng phức. Ta có:

img2   .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...