Tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng song song là:

A.

Một mặt phẳng.

B.

Hai mặt phẳng song song.

C.

Hai mặt phẳng cắt nhau.

D.

Hai đường thẳng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng song song là một mặt phẳng song song với hai mặt phẳng đã cho.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...