Tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng song song là:

A.

Một mặt phẳng.

B.

Hai mặt phẳng song song.

C.

Hai mặt phẳng cắt nhau.

D.

Hai đường thẳng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...