Tảo giáp trong ao tiết ra một chất gây đỏ nước làm chết nhiều thực vật và động vật trên bề mặt hồ ao. Ví dụ trên minh họa cho dạng quan hệ:

A.

ức chế - cảm nhiễm.

B.

đối địch.

C.

kí sinh.

D.

cạnh tranh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ức chế - cảm nhiễm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...