Tăng trưởng kinh tế mạnh nhất của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là:

A.

Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

B.

Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương.

C.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên.

D.

Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...