Tầng ôzôn trong bầu khí quyển rất có ích vì:

A.

Nó sinh ra ôzôn.

B.

Nó sinh ra hơn nước.

C.

Nó che chở cho chúng ta một phần các tia phóng xạ từ mặt trời.

D.

Ô zôn sinh ra ôzôn, sinh ra hơn nước hay che chở cho chúng ta một phần các tia phóng xạ từ mặt trời đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nó che chở cho chúng ta một phần các tia phóng xạ từ mặt trời.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...