Tầng lớp có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng là

A.

tư sản dân tộc.

B.

tiểu tư sản trí thức

C.

tư sản mạị bản

D.

tiểu địa chủ và tư sản mại bản.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...