Tăng hệ số công suất nhằm mục đích:

A.

Để mạch tiêu thụ công suất hữu ích lớn hơn.

B.

Để công suất hao phí trên mạch giảm.

C.

Để cường độ I qua mạch giảm.

D.

Để hiệu điện thế qua mạch tăng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...