Tăng hệ số công suất nhằm mục đích:

A.

Để mạch tiêu thụ công suất hữu ích lớn hơn.

B.

Để công suất hao phí trên mạch giảm.

C.

Để cường độ I qua mạch giảm.

D.

Để hiệu điện thế qua mạch tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Để công suất hao phí trên mạch giảm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...