Tân Việt cách mạng đảng chủ trương đánh đổ đế quốc chủ nghĩa để làm gì?

A.

Thiết lập một xã hội bình đẳng.

B.

Thiết lập một xã hội bình đẳng và bác ái

C.

Thiết lập dân quyền.

D.

“Để tự cứu lấy mình”

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thiết lập một xã hội bình đẳng và bác ái

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...