Tần số hoán vị gen bằng 50% khi tỉ lệ phần trăm số tế bào xảy ra trao đổi chéo tính trong tổng số tế bào tham gia giảm phân bằng bao nhiêu?

A.

100%.

B.

25% đối với giới đực.

C.

100% đối với tế bào sinh trứng, 25% số tế bào sinh tinh.

D.

50%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

100%.

Tất cả tế bào tham gia giảm phân đều xảy ra hoán vị.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...