Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

A. $f=\frac{2\pi }{\sqrt{LC}}.$
B. $f=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}.$
C. $f=\frac{1}{\pi \sqrt{LC}}.$
D. $f=\frac{1}{\sqrt{LC}}.$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...