tan-π3 bằng:

A.

3

B.

-3

C.

-13

D.

13

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: -π2 < -π3 < 0 do đó tan-π3 < 0. Vậy ta loại ngay 3 và 13.
tan-π3 = cos-π3sin-π3 = 12-32 = -13

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...