Tâm trạng của Tràng trên đường đưa Vợ nhặt về nhà:

A.

vừa dửng dưng vừa tự hào

B.

vừa xấu hổ vừa tự hào.

C.

vừa ân hận vừa xấu hổ.

D.

vừa vụng về vừa xấu hổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

vừa xấu hổ vừa tự hào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...