Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  là điểm có tọa độ:

A.

(1 ; 1)

B.

(-1 ; -1)

C.

(-2 ; 2)

D.

(2 ; -2)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...