Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) đại biểu của tổ chức cộng sản nào ở Bắc Kì tham dự?

A.

An Nam cộng sản đảng

B.

Đông Dương cộng sản đảng

C.

Đông Dương cộng sản liên đoàn

D.

Đông Dương cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đông Dương cộng sản đảng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...