Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 10cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động với phương trình u1 = u2 = acos40πt tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s/ Xét đoạn thẳng CD = 6cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Treenn đoạn CD có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB gần giá trị nào nhất ?           

A.

5,12cm.

B.

9,49cm.

C.

5,49cm.

D.

13,86cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ trên CD có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại nên không để khoảng cách từ CD đến AB max thì C phải nằm trên cực đại số 2.

+ img1 đặt img2.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...