Tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là là 60 dB và 40 dB. Cường độ âm tại hai điểm đó chênh nhau:

A.

20 lần.

B.

2 lần.

C.

1,5 lần.

D.

100 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...