Tại vị trí cách tâm Trái Đất một khoảng bằng 6,37.107m (gấp 10 lần bán kính Trái Đất ) gia tốc trọng trường bằng:

A.

≈ 9,80.10-2 m/s2.

B.

≈ 0,98 m/s2.

C.

≈ 9,80.10-4 m/s2.

D.

≈ 9,80. m/s2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

≈ 9,80.10-2 m/s2.

Tại vị trí cách tâm Trái Đất một khoảng R, gia tốc trọng lực

g' = G

Tại vị trí cách tâm Trái Đất một khoảng h = 10R, gia tốc trọng trường

g' = G

Lập tỉ số hai phương trình  g’ ≈ 9,80.10-2 m/s2

(R là bán kính Trái Đất).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...