Tại thời điểm ban đầu người ta có 1,2 gam Rn. Radon là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 3,6 ngày. Sau khoảng thời gian t = 1,4 ngày số nguyên tử  Rn còn lại là bao nhiêu:

A.

N = 21,674.1019.

B.

N = 2,165.1020.

C.

N = 2,056.1018.

D.

N = 2,482.1021.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...