Tại sao gọi là “Trật tự 2 cực Ianta” ?

A.

Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.

B.

Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

C.

Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng

D.

Tất cả đều đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tòan bộ những quyết định của Hội nghị Ianta cùng nhữn thỏa thuận sau này của 3 cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới thường được gọi là trật tự 2 cực Ianta. Trong đó Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...