Tài nguyên rừng của Việt Nam bị suy thoái nghiêm trọng thể hiện ở:

A.

Độ che phủ rừng giảm

B.

Diện tích đồi núi trọc tăng lên

C.

Mất dần nhiều động thực vật quý hiếm

D.

Diện tích rừng suy giảm, chất lượng rừng suy thoái

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Diện tích rừng suy giảm, chất lượng rừng suy thoái

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...