Tài nguyên nào dưới đây thuộc loại tài nguyên không thể tái sinh ?

A.Tài nguyên rừng
B.Tài nguyên đất
C.Tài nguyên khoáng sản
D.Tài nguyên sinh vật
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...