Tài nguyên nào dưới đây thuộc loại tài nguyên không thể tái sinh ?

A.Tài nguyên rừng
B.Tài nguyên đất
C.Tài nguyên khoáng sản
D.Tài nguyên sinh vật
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...