Tài nguyên nào dưới đây có giá trị là tài nghuyên vô tận ?

A. Dầu mỏ, than đá, khí đốt
B.Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên sinh vật
C. Năng lượng mặt trời
D.Cây rừng và thú rừng
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...