Tài nguyên khoáng sản cuả Việt Nam tập trung nhiều nhất ở:

A.

Miền Bắc

B.

Miền Trung

C.

Miền Nam

D.

Vùng đồng bằng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Miền Bắc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...