Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T, khi chiều dài con lắc tăng 4 lần thì chu kỳ con lắc:

A.

Không đổi.

B.

Tăng 16 lần.

C.

Tăng 2 lần.

D.

Tăng 4 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tăng 2 lần.

T =

Chu kì tỉ lệ thuận với căn bậc 2 của l nên khi l tăng 4 lần thì T tăng 2 lần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...