Tại một nơi xác định, chu kỳ của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:

A.

Gia tốc trọng trường.       

B.

Chiều dài con lắc.

C.

Căn bậc hai gia tốc trọng trường.

D.

Căn bậc hai chiều dài con lắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Tại một nơi xác định chu kì dao động của con lắc đơn tỉ lệ thuận với căn bậc hai chiều dài của con lắc.  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...