Tại một điểm trên mặt nước có một nguồn phát sóng dao động với f = 16 (Hz) tạo ra các gợn sóng tròn đồng tâm. M, N là hai điểm nằm trên bán kính OM = 6 (cm); ON = 12 (cm). Các phần tử tại M và N dao động cùng pha. Tính tốc độ truyền sóng? Biết rằng 0,4 (m/s) < v < 0,6 (m/s).

A.

0,3 m/s.

B.

0,5 m/s.

C.

0,48 m/s.

D.

0,68 m/s.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...