Tại một điểm trên mặt nước có một nguồn phát sóng dao động với f = 16 (Hz) tạo ra các gợn sóng tròn đồng tâm. M, N là hai điểm nằm trên bán kính OM = 6 (cm); ON = 12 (cm). Các phần tử tại M và N dao động cùng pha. Tính tốc độ truyền sóng? Biết rằng 0,4 (m/s) < v < 0,6 (m/s).

A.

0,3 m/s.

B.

0,5 m/s.

C.

0,48 m/s.

D.

0,68 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,48 m/s.

Vì M và N là hai điểm dao động cùng pha nên khoảng cách giữa chúng bằng kλ (với k = 0, ±1, ±2...) λ = v = λ.f = .f = .

Theo đầu bài: 0,4 (m/s) < v < 0,6 (m/s) 1,6 < k < 2,4  k = 2 0,48 (m/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...