Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T = 0,5 s. Từ O có những sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 20 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:

A.

v = 160 cm/s.

B.

v = 80 cm/s. 

C.

v = 40 cm/s.

D.

v = 180 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

v = 40 cm/s.

Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 20 (cm), nghĩa là bước sóng λ = 20 (cm). Vậy vận tốc truyền sóng là: v =  = 40 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...