Tại một điểm cách xa một nguồn âm một khoảng 1 m có mức cường độ âm 90 dB. Cho biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 (W/m2). Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 10 m bằng:

A.

50 dB.

B.

60 dB.

C.

70 dB.

D.

80 dB.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...