Tại hai đỉnh A, C (đối diện nhau) của một hình vuông đặt hai điện tích q1 = q2 = q. Cần đặt điện tích Q tại B thế nào để cường độ điện trường của hệ tại đỉnh D bằng 0?

A.

q.

B.

−2q.

C.

.

D.

−2q.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

−2q.

Do q1 = q2 > 0 nên E1 = E2 và có hướng như hình vẽ.

                           

Từ đó: E12 = E1 = .

Để E0 = 0 thì do Q gây ra phải có:

             = − hay:

  • ↑↓: Vậy Q < 0.
  • E = E12 k = .

    Hay |Q| = 2q. Vậy Q = −2q.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...