Tại hai đỉnh A, C (đối diện nhau) của một hình vuông ABCD cạnh a, đặt hai điện tích điểm q > 0. Đặt một điện tích q0 < 0 tại tâm O, ta thấy nó cân bằng. Dời q0 một đoạn nhỏ trên đường chéo AC về phía A thì điện tích q0 sẽ

A.

bị đẩy về O.

B.

bị đẩy về A.

C.

vẫn đứng yên.

D.

bị đẩy về A, sau đó dừng lại rồi bị đẩy về O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bị đẩy về A.

Khi q0 dịch về gần A, ta thấy cường độ điện trường tổng hợp tại đó có hướng về O (do EA > EC và cùng hướng ra xa mỗi điện tích do q >0).

                        

Mặt khác: = q0; q < 0 nên lực ↑↓. Vậy điện tích q0 sẻ tiếp tục chuyển động về A dưới tác dụng của lực này.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...